RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB
BcA. Josefina Pekárková
Kostel Sv. Václava v Opavě

Nabídka restaurátorských prací

Josefina Pekárková, BcA

Restaurování a konzervace uměleckých památek - nástěnných maleb s povolením MK ČR

Management restaurování

Dozor stavebních prací v historických objektech

Restaurátorský průzkum a dokumentace stavu nástěnných maleb, sgrafit, štuku, sádry, štukolustra, umělého mramoru, dřeva, závěsného obrazu

Poradenská činnost restaurátorských zásahů a zprostředkování restaurování příbuzných materiálů (štuk, sádra, štukolustro, umělý mramor, dřevo, závěsný obraz)