RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB
BcA. Josefina Pekárková

curriculum vitae

Josefina Pekárková, BcA.

Základní údaje:

titul: BcA.

trvalé bydliště: Rakovského 3145/15, 143 00 Praha 12

kontaktní adresa: Rakovského 3145/15, 143 00 Praha 12

e-mail: josefinap@centrum.cz

telefon: 775 605 360

Vzdělání:

1999 – 2003 Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, obor restaurování a konzervace nástěnných maleb a sgrafit

1995 – 1999 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze

1987 – 1995 ZŠ Rakovského

Jazyky angličtina, francouzština

Výběr realizovaných akcí

Gotická mozaika na katedrále Sv. Víta na Pražském Hradě - monitoring stavu 2009

Gotické nástěnné malby v kostele Sv. Matouše v Dobroměřicích - odkryv a restaurování 2008

Gotické nástěnné malby v ambitu kláštera - Kadaň - odkryv a restaurování 2008

Gotická fasáda kostela Sv. Markéty v Loukově - restaurování 2008

Barokní štuková draperie nesená anděli - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Polná - restaurování 2007

Renesanční arkády - Palác Šlechtičen Pražský Hrad - odkryv historických omítek 2007

Renesanční sgrafita - zámek Hustopeče nad Bečvou - rozšířený restaurátorský průzkum,2006

Historické omítkové vrstvy - kostel Sv. Václava, Opava - konzervace a restaurování, 2005 - 2006 za tuto realizaci jsme byli oceněni na soutěžní přehlídce Český interier 2007 Design Centra ČR a české komory architektů

Figurální malba na fasádě - Sv. Florian, bývalý Práčský mlýn, Záběhlice - restaurování, 2005

Figurální nástěnné malby v nikách - Kostel Nalezení Sv. Kříže, Františkovy Lázně - restaurování, 2005

Ranně renesanční klenba - Vladislavský sál, Pražský Hrad - restaurování omítkových vrstev dvou klenebních polí, 2004

Dekorativní nástropní malby - Kostel Nalezení Sv. Kříže, Františkovy Lázně - restaurování, 2004

Stropy s plastickou dekorativní výzdobou - Dům u bílého a zlatého jednorožce, Malá Strana – restaurování, 2004

Renesanční dekorativní malby - Dům u bílého a zlatého jednorožce, Malá Strana - rozšířený restaurátorský průzkum, 2004

Další aktivity:

Přednáška o konzervaci a restaurování interiéru kostela Sv. Václava na konferenci Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl v Litomyšli 2006

Cyklus přenášek dějin umění na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze 2005

Diplomové práce na Institutu restaurování a konzervačních technik:

Zrcadlo s olejomalbou - Alegorie Léta - J. Kramolín, bývalý refektář, MFF UK, Malá Strana - restaurování, 2002 - 2003

Pozdně barokní fresco – secco - J. Kramolín, bývalý refektář, MFF UK, Malá Strana - restaurování, 2002 - 2003

Akce realizované během stáže ve Štýrsku v rámci programu EU Leonardo:

Gotický Mariánský cyklus - hřbitovní kostel Sv. Jiljí v St. Egidi, Štýrsko - rozšířený průzkum, restaurování, 2002

Pozdně barokní freska s výjevem Jana Nepomuckého - J. A. Molck, klenební pole boční lodi kostela Panny Marie, Pernegg a. d. Mur, Rakousko - restaurování, rekonstrukce, zlacení, 2002

Barokní grafitti ve věži poutního kostela v Mariazell, Štýrsko - zpevňování, retuše, 2002

Práce, kterých jsem se účastnila v průběhu studia:

Barevné úpravy stropu a stěn, místnost č. 508 tzv. Barbora, MFF UK, Malá Strana - rozšířený průzkum, 2003

Dekorativní malované imitace obložení - místnost 226, bývalé kapitulní děkanství v Olomouci - odkryv a restaurování, 2002

Dekorativní nástěnné malby v kapli Sv.Václava - Tzv. Císařská ložnice, hrad Karlštejn - referenční odkryv, 2001 - 2002

Dekorativní malby na klenbě - loď hřbitovního kostela Nalezení Sv.Kříže, Moravská Třebová - restaurování a rekonstrukce, 2001

Pozdně barokní fresky v presbytáři - J. T. Supper, kostel Nalezení Sv. Kříže, Moravská Třebová - retuše, 2001

Figurální nástropní malby - presbytář kostela Navštívení Panny Marie, Bozkov - restaurování a rekonstrukce, 2001

Figurální nástěnné malby na klenebních nábězích - loď kostela Navštívení Panny Marie, Bozkov - restaurování a rekonstrukce dekorů, 2000

Barokní pašijové kulisy - Líšnice - čištění, konsolidace, 1999